Khảo sát DDCI Ha Giang 2021 đã bắt đầu được triển khai thực hiện. Kết quả phân tích, đánh giá xếp hạng sẽ được công bố vào cuối năm 2021. Để tham gia khảo sát trực tuyến, đề nghị click vào mục Khảo sát Trực tuyến trên thanh menu hoặc click vào đường link https://hagiang.ddci.org.vn/khao-sat-truc-tuyen. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành