Khảo sát DDCI Ha Giang được thực hiện theo định kỳ hàng năm với mục đích nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh.  Khảo sát được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành