Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Thư ngỏ 27/10/2023 Tài liệu Tham khảo
2 Phiếu Khảo sát DDCI Sở Ban Ngành - DDCI Hà Giang 2021 26/10/2021 Tài liệu Tham khảo
3 Phiếu Khảo sát DDCI Địa phương (Huyện, TX, Thành phố) - DDCI Hà Giang 2021 26/10/2021 Tài liệu Tham khảo
4 Quyết định 2087 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai DDCI 2021 26/10/2021 Văn bản/Quy định
5 Kế hoạch 173/KH-UBND Cải thiện PCI 2020 tỉnh Hà Giang 04/08/2020 Văn bản/Quy định
6 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 01/01/2020 Tài liệu Tham khảo