Khảo sát DDCI Ha Giang được thực hiện theo định kỳ hàng năm với mục đích nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh.  Khảo sát được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị!

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm